Reading

“Waar je zelf achterkomt, vergeet je niet.”

Alex Mero

Rob Pranger

Pranger Onderzoek & Advies

is het in februari 2011 opgerichte bureau voor onderzoek, advies en procesbegeleiding van Rob Pranger. Voor onderwijsorganisaties – schoolbesturen, (directies en medezeggenschapsorganen van) individuele scholen, regionale netwerken – en voor organisaties in het veiligheids- & criminaliteitsdomein als veiligheidshuizen biedt Rob een scala aan diensten:
  • Praktijkgericht onderzoek & organisatie- en netwerkdiagnose
  • Maatwerkadvies
  • Ondersteuning bij veranderingstrajecten
  • Workshops, teambuildingssessies en praktijksimulaties
  • Organisatie en begeleiding van studiedagen
  • Ondersteuning bij het schrijven van beleidsplannen, nota’s en discussiedocumenten
Rob heeft een sterk analytisch vermogen en is een adviseur die graag met u meedenkt, maar ook tegendenkt als dat nodig is. Hij is ervan overtuigd dat adviezen pas werken als de klantorganisatie actief betrokken is geweest bij de totstandkoming ervan. Ook is Rob iemand die gewend is binnen strakke deadlines te werken, een heldere schrijfstijl heeft en niet houdt van onnodig lange rapporten. Rob heeft kwaliteit leveren hoog in het vaandel en vindt een gezonde dosis humor en zelfrelativering noodzakelijke eigenschappen voor een goede onderzoeker en adviseur.
Op deze website vindt u meer informatie over Pranger Onderzoek & Advies. Wilt u meer informatie, heeft u een concrete vraag of wenst u een vrijblijvend gesprek met Rob, neem dan telefonisch of per email contact met hem op (zie contactgegevens)